Reklamation

Er din varer gået i stykker, bedes du venligst udfylde nedenstående felter, så vi kan hjælpe dig bedst, og hurtigst muligt.

Da vi i mange situationer kan klare reklamationsbehandlingen uden at se det fysiske produkt, beder vi dig udfylde nedenstående felter omhyggeligt, så vi har dokumentation når vi vender tilbage til vores leverandører. Reklamation over fabrikationsfejl, skal straks efter opdagelse, dog senest 36 måneder efter varernes levering, skriftligt fremsættes over for Zederkof A/S. 2. sorteringsvarer er fristen 12 måneder dog kun på funktionsfejl som ikke er kendt på købstidspunktet

Er din varer blevet beskadiget under transporten, og du/I har kvitteret på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som din accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen (du skal underskrive fragtbrevet med forbehold) og har du/i ikke dette, kan Zederkof ikke acceptere det som reklamation. Hvis det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der ikke var synlige, skal du inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet, sende reklamationen til Zederkof. Reklamationen skal være skriftlig.

Zederkof A/S anbefaler, at modtager altid modtager varerne med forbehold for trykmærker og huller i emballagen. Husk at angive, hvad forbeholdet omhandler.